Nạp tiền/Rút tiền

Vui lòng điền mẫu Form nạp tiền bên dưới để nạp

  Nạp Tiền
  1. Tên đăng nhập

  2. Điên thoại

  3. Số tài khoản công ty cấp

  4. Số tiền muốn nạp

  5. Lời nhắn:


  Vui lòng CHAT với nhân viên công ty bên góc màn hình, để được cấp số tài khoản chuyển tiền.


  Vui lòng điền Form rút tiền để tiến hành rút tiền

   Rút tiền
   1. Tên đăng nhập

   2. Điện thoại

   3. Họ tên nhận

   4. Số tài khoản

   5. Số tiền

   6. Ngân hàng (Tên ngân hàng và Chi nhanh)

   7. Lời nhắn